(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Соболь В. Біологія ЗНО 2024. Довідник + тести. Повний курс : видавництво Абетка. купити

Цена: 297.00грн.
Старая цена: 330.00грн.

Соболь В. Біологія ЗНО 2024. Довідник + тести. Повний курс : видавництво Абетка. купити

ISBN: 9786175393116

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Год издания:

Количество страниц: 816

Обложка: мягкая

Издательство: Абетка

Соболь В. Біологія ЗНО 2024. Довідник + тести. Повний курс : видавництво Абетка. купити

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

Посібник Біологія. Довідник + тести. Повний повторювальний курс Підготовка до ЗНО та ДПА 2024 містить:

  • Теоретичні відомості
  • Тестові завдання у форматі ЗНО
  • Відповіді до усіх завдань

Матеріал довідника викладено на рівні стандарту відповідно до змісту й основних вимог Навчальної програми з біології для 6-9 класів закладів загальної середньої школи, Навчальної програми з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої школи (рівень стандарту), нової Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Теоретичний матеріал поділено на 5 тематичних розділів:

  • "Вступ. Хімічний склад. структура І функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації"
  • "Закономірності спадковості і мінливості"
  • "Клітинний рівень організації життя"
  • "Організм людини як біологічна система" 
  • "Основи екології і еволюційного вчення"

Текст посібника ілюстрований і містить рисунки, малюнки, визначення, схеми, таблиці, що сприяє кращому й міцнішому засвоєнню навчального матеріалу.
Для учнів закладів загальної середньої освіти. студентів, учителів біології.

Передмова. . . . . . . . . . 6
Розділ 1.
ВСТУП. ХІМІЧНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН.
РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тема 1.1. ВСТУП . . . . 8
§ 1. Вступ . . . . . . . . . .8
Тема 1.2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. . . . 16
§ 2. Хімічні елементи. Неорганічні сполуки. . . . 16
§З. Біополімери. Вуглеводи. Ліпіди . . . 24
§ 4. Білки . . . 31
§ 5. Нуклеїнові кислоти. . . . . . 39
Тема 1.3. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН . . . . 46
§ 6. Клітина як елементарна одиниця живого . . . . 46
§ 7. Клітинна мембрана. Цитоплазма, її компоненти . . . . . . . 54
§ 8. Органели . . . . . . 61
§ 9. Ядро. Хромосоми. Каріотип . . . . 70
Тема 1. 4. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРПІ . 78
§ 10. Обмін речовин і перетворення енергії. Типи живлення . . . . 78
§ 11. Катаболізм . . . . . . . . . . . 86
§ 12. Анаболізм. Фотосинтез. Хемосинтез . . . . . . . . . . . 93
Тема 1.5. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОТ ІНФОРМАЦІЇ. . . 101
§ 13. Гени, їхня будова і функціональна роль . . . . . . . 101
§ 14. Біосинтез білків. Реплікація ДНК. Репарація ДНК . . . . . . 109
§ 1 5. Клітинний цикл . . . . . . . . 11 б
§ 1 б. Розмноження організмів . . . . . . . . . . . . . . 123
§ 17. Розвиток організмів . . . . . . . . . .130
Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ
Тема 2.1. ГЕНЕТИКА - НАУКА ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ
ОРГАНІЗМ ІВ . . . . . . . . . . .137
§ 18. Генетика я к наука . . . . . . . . . 137
Тема 2.2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ОРГАНІЗМІВ . . . . . 145
§ 19. Закон омірності спадковості, встановлені Г. Менделем . . . . 145
§ 20. Взаємодія генів. . . . . . . . 152
§ 21. Зчеплене успадкування . . . . . . . 1 58
§ 22. Хромосомний аналіз. Спадкові захворювання й вади людини . . 166
Тема 2.3. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ . . . . . . 174
§ 23. Закономірності мінливості організмів . . . . . . .174
Тема 2.4. СЕЛЕКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ. БІОТЕХНОЛОПЯ . . . . . . . . . 183
§ 24. Селекція організмів. . . . . 1 ВЗ
§ 25. Біотехнологія . . . . . . . . . . . . 191
Розділ 3. БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Тема 3.1 . Систематика - наука пpo різноманітність живого . . 198
§ 26. Систематика як наука . . . . . . . . . 198
Розділ З
Тема З.2. ВІРУСИ. ВІРОТДИ. ПРІОНИ208
§ 27. Віруси. Віроїди. Пріони 208
Тема З .З. ПРОКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ . 218
§ 28. Прокаріотичні організми . . 218
Тема З.4. ВОДОРОСТІ . . . . 2ЗО
§ 29. Водорості . . . . . . . . . 230
Тема З.5. РОСЛИНИ. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ ТА ЖИТТЄВІ ФУНКЦІЇ РОСЛИН . . . .240
§ ЗО. Рослини. Загальна характеристика і значення.240
§ Зl . Корінь . . . . . . . . 249
§ З2. Пагін . . . . . . . . . . . . . . . . .25б
§ ЗЗ. Листок. . . . . . . .264
§ З4. Життєві функції рослин . . . . . 272
Тема З .б . ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН 28З
§ З5. Квітка. Суцвіття. Запилення. Подвійне запліднення . 28З
§ Зб. Наdнина. Плід . . . 292
Тема З.7 . РІЗНОМАНІТНІGЬ РОСЛИН. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН . . ЗО2
§ З7. Вищі рослини. Мохоподібні. Судинні спорові рослини . З02
§ З8. Насіннєві рослини. Голонасінні. . . . . . Зlб
§ З9. Покритонасінні. Розмноження рослин . . . . . . . . З27
Тема З.8. ГРИБИ . . . . . . . 3З7
§40. Гриби . . . . . . . . . . . . ЗЗ7
Тема З.9. ЛИШАЙНИКИ . . . . 348
§41. Лишайники . . . . З48
Тема З.10. ОДНОКЛІТИННІ ГЕТЕРОТРОФНІ ЕУКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ. . . З54
§ 42. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми . . . З54
Тема З.11. ГУБКИ. . . . . . . . . . . Зб3
§ 43. Справжні тварини. Багатоклітинні тварини. Губки . . . ЗбЗ
Тема З . 12. СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ . ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ . . . .370
§ 44. Справжні багатоклітинні тварини, ознаки будови. . . . 370
§ 45. Справжні багатоклітинні тварини, ознаки процесів життєдіяльності . . .378
§ 4б. Розмноження і розвиток тварин. . . . . . . 390
Тема З.l З. ПОВЕДІНКА ТВАРИН . . . . . . . . . .З97
§ 47. Поведінка тварин . . . . . З97
Тема З.14. РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН . . . . 407
§ 48. Жалкі. . . . . . . . . . . . 407
§ 49. Плоскі черви . . . . . 415
§ 50. Нематоди, або круглі черви . . . . . 42З
§ 51 . Кільчасті черви . . . . . . . . . . 4ЗО
§ 52. Членистоноrі. Ракоподібні . . . . . 4З7
§ 53. Павукоподібні . . . . . . 445
§ 54. Комахи . . . . . . . . .451
§ 55. Молюски. . . . . . . . . . . 4б1
§ 5б. Хордові. Риби . . . . .470
§ 57. Амфібії, або земноводні . . . . . . 482
§ 58. Рептилії, або плазуни . . . . . . . . 490
§ 59. Птахи . . . 498
§ бО. Ссавці. . .5 1З
Біорізноманіття
Розділ 4. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
Тема 4.1. БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ . 524
§ 61. Будова тіла людини . 524
Тема 4.2. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦ ІЯ . НЕРВОВА СИШМАЛЮДИНИ 5З2
§ 62. Нервова регуляція. Нервова система людини . 5З2
Тема 4 .З. ГУМОРАЛ ЬНА РЕГУЛЯЦ ІЯ . ЕНДОКРИННА СИШМА людини . 545
§ 6З. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини 545
Тема 4.4. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. КРОВ. ЛІМФА 554
§ 64. Внутрішнє середовище організму люди н и . Кров. Лімфа . 554
Тема 4.5. КРОВОН ОСНА ТА ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМИ людини . 565
§ 65. Кровоносна та лімфатична системи людини . . . 565
Тема 4.6. І МУН ІТЕТ. ІМУН НА СИСТЕМА людини . 578
§ 66. Імунітет. Імунна система людини . 578
Тема 4.7. ДИХАННЯ . ДИХАЛЬН А СИСТЕМА людини .-. 591
§ 67. Дихання . Дихальна система людини . 591
Тема 4.8. ТРАВЛЕННЯ . ТРАВН А СИШМА людини 601
§ 68. Травлення . Травна система людини 601
Тема 4.9. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРПТ в ОРГАНІЗМІ людини 616
§ 69. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини 616
Тема 4.1 О. В ИДІЛЕННЯ . СЕЧОВИДІЛ Ь Н А СИШМА ЛЮДИНИ . 6ЗО
§ 70. Виділення. Сечовидільна система людини_ . . 6ЗО
Тем а 4.11. ШК ІРА. ТЕРМОР ЕГУЛЯЦІЯ . ._ 6З8
§ 71. Шкіра . Терморегуляція 6З8
Тема 4.12. ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ . 646
§ 72. Опорно-рухова система люди н и 646
Тема 4.1 З. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ . 662
§ 7З. Сенсорні системи людини 662
Тема 4.14. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬН ІСТЬ ЛЮДИНИ . 674
§ 74. Вища нервова діяльність людини 674
Тема 4.15. РЕПРОДУКЦІЯ ТА Р038УПО. ЛЮДИНИ 690
§ 75. Репродукція та розвиток людини , . 690
Розділ 5. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ І ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ
Тема 5.1. ЕКОЛОПЧНІ ЧИННИКИ. ПОПУЛЯЦІЯ . 700
§ 76. Екологічні чинники . Популяція 700
Тема 5.l . ЕКОСИШМИ . 71З
§ 77. Екосистем ЇІЇ . . . . , . . 7 1З
Тема 5.З. БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕ.о1А . . 727
§ 78. Біосфера як глобальна екосистема . . .,_ 727
§ 79. Антропогенний вплив на біосферу .' . . . , . . . 735
§ 80. Охорона довкілля . . 746
Тема 5.4. АДАПТАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ БІОСИСТЕМ. . 757
§ 81. Адаптація як загальна властивість біосистем . 757
§ 82. Середовища існування та адаптації до них організмів . - - . . _ . . ._ . 769
Тема 5.5. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ . - . . 786
§ 8З. Основи еволюційного вчення 786
§ 84. Походження та історичний розвиток життя 800

Відповіді                                        807