(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Кузишин А. Географія ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Підручники і посібники.

Цена: 240.00грн.
Старая цена: 300.00грн.

Кузишин А. Географія ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Підручники і посібники.

ISBN: 9789660737075

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Год издания:

Количество страниц: 464

Обложка: мягкая

Издательство: Підручники та посібники

Кузишин А. Географія ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Підручники і посібники.

Географія : комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцішовання А. Кузишин, О. Заячук. - Тернопіль :
Підручники і посібники, 2023. - 464 с.
Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові завдання різного ступеня складності. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання та чинних навчальних програм з географії.
Для абітурієнтів, учнів 11 класу, вчителів географії.

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії 2024 року, яке проводиться у формі тестування та містить :

  • Довідковий теоретичний матеріал
  • Тренувальні тестові завдання
  • Варіанти тестів у форматі ЗНО
  • Відповіді до тестів
  • Завдання і відповіді до ЗНО 2024

Довідковий матеріал подано в систематизованому вигляді з дотриманням необхідних пропорцій, які рекомендовані програмою незалежного оцінювання та поділено на розділи: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Соціально-економічна географія світу».

Тестові завдання, вміщені у посібнику, мають виявити комплексні знання школярів, уміння застосовувати географічні знання, аналізувати природні, суспільні й господарські об’єкти, процеси та явища; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та закономірності в географічній оболонці й географічному середовищі.

 

 

ПЕРЕДМОВА    

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

1. ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

2. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

З. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ПАРАМЕТРІВ І РУХІВ ЗЕМЛІ ЯК ПЛАНЕТИ

4. ЛІТОСФЕРА ТА РЕЛЬЄФ

5. АТМОСФЕРА ТА КЛІМАТ 39

6. ГІДРОСФЕРА 53

7. БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ  62

8. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ   69

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. 76

ОКЕАНИ    76

9. ТИХИЙ ОКЕАН      76

10. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН 80

11. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН  84

12. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН 87

МАТЕРИКИ      91

13. АФРИКА  91

14. АВСТРАЛІЯ   98

15. ПІВДЕННА АМЕРИКА   104

16. АНТАРКТИДА       111

17. ПІВНІЧНА АМЕРИКА 113

18. ЄВРАЗІЯ   121

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ      131

19. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 131

20. РЕЛЬЄФ    140

21. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА 145

22. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ    152

23. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ   159

24. ВОДИ СУХОДОЛУ ТА ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 166

25. ГРУНТИ ТА ГPYHTOBI РЕСУРСИ. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ 174

26. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ. РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ 183

27. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР 192

28. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ  198

29. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ       204

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ  219

30. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ Й УКРАЇНИ 219

31. РОЗСЕЛЕННЯ  228

32. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ .233

УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО       239

33. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО .239

34. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО    254

35. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ      265

36. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ  276

37. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 281

38. XIМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МА ТЕРІАЛІВ   288

39. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ  295

40. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ, ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  301

ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА         308

41 . ТРАНСПОРТ   308

42. ТУРИЗМ. ТОРГІВЛЯ. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я     315

РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ 323

43. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ  323

44. ЄВРОПА 332

Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина)    .     .   339

Франція (Французька Республіка)   .      .      . 341

Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) .    .   345

Італія (Італійська Республіка)           .          .  .    .   347

Республіка Польща     .      .    .    .                . 349

Республіка Білорусь     .     .   .      .      .  .   352

Російська Федерація (Росія) .         .    .  .    .    .  . 354

45. АЗІЯ    360

Японія .        .          .     366

Китай (Китайська Народна Республіка)    .    .        .  . 368

Індія (Республіка Індія)          .  .    .    .   372

46. КРАЇНИ АМЕРИКИ  .      .  .  .      .  .    .    .   378

Сполучені Штати Америки .    .  .  .  .      . 381

Канада     .  .  .  .387

Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) .    .      .     389

47. АВСТРАЛІЯ ТА КРАЇНИ ОКЕАНІЇ     394

Австралія (Австралійський Союз)         .    .  . 394

Країни Океанії  .  .    .     .    .       397

48. КРАЇНИ АФРИКИ  403

Південна Африка (Південно-Африканська Республіка, ПАР)   .  .407

Єгипет (Арабська республіка Єгипет)            409

49. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. СТАЛИЙ РОЗВИТОК .   .        .  414

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗОШИТІВ ДЛЯ ЗНО   .    .  .      .     423

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!      .           .         440

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІTEPATYPA  .  .        .  .     455

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ .  .  .  456

ДЛЯ НОТАТОК     .  .  .    .  . 461