(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Новосьолова В., Шелехова Г. Українська мова ЗНО Збірник тестових завдань : Весна.

Ціна: 72.00грн.
Стара ціна: 80.00грн.

Новосьолова В., Шелехова Г. Українська мова ЗНО  Збірник тестових завдань : Весна.

ISBN: 978617686886

Автор:

Формат: 176x250мм (В5)

Рік видання:

Кількість сторінок: 176

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Весна

Новосьолова В., Шелехова Г. Українська мова ЗНО. Збірник тестових завдань : Весна.

Пропонований посібник укладений відповідно до чинної навчальної програми з української мови й програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Посібник містить :

  • ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ ПРОГРАМ И ЗНО
  • ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗУ
  • УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО
  • КЛЮЧИ ДО ВСІХ ЗАВДАНЬ

Завдання посібника - актуалізувати й систематизувати знання старшокласників із курсу української мови, допомогти випускникам закладів загальної середньої освіти самостійно підготуватися до ЗНО й ДПА з української мови.

Посібник складається з двох частин.

Перша частина збірника зорієнтована на тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів і підготовку до ЗНО й ДПА з української мови. За змістом охоплює теоретичний і практичний матеріал розділів шкільного курсу сучасної української літературної мови: фонетики, графіки, орфоепії, орфографії, будови слова, словотвору, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації, стилістики, розвитку мовлення. Завдання подано відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.

Друга частина містить п'ять варіантів узагальнених за змістом тестових завдань з української мови, побудованих у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення тестових завдань для тематичного контролю - забезпечити поетапну різнобічну й об'єктивну оцінку рівнів сформованості у випускників предметної компетентності в процесі засвоєння ними курсу української мови в закладах загальної середньої освіти.

До кожної визначеної чинною програмою теми систематичного курсу української мови розроблено по два варіанти контрольних тестових завдань. Кожен із варіантів містить 12 завдань таких типів: завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох чи п'яти варіантів, завдання з вибором правильної відповіді (на основі тексту), завдання на встановлення відповідності.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачає певне твердження й запропоновані чотири чи п' ять варіантів відповідей, з-поміж яких лише одна правильна відповідь.

Завдання з вибором правильної відповіді (на основі тексту) складається з тексту й завдань, що його стосуються. Потрібно прочитати текст, виконати подані після нього завдання, вибравши одну правильну відповідь.

Завдання на встановлення відповідності складається з двох колонок, у яких характеристики мовного явища позначено цифрами (зліва), а приклади цих явищ - буквами (справа). Треба співвіднести цей матеріал і до кожного рядка, позначеного цифрою, дібрати відповідник, позначений буквою.

Правильність виконання кожного із завдань оцінюють одним балом, унаслідок чого максимальна кількість балів, які набирає учень, дорівнює 12-ти.

Відкрите творче завдання передбачає самостійне власне висловлення (відповідно до формату ЗНО). Завдання сформульовано у вигляді проблеми з коментарем, що спрямовує учня висловити своє міркування щодо порушеної проблеми.

Це завдання перевіряє здатність учнів критично мислити, добирати аргументи, логічно вибудовувати висловлення, бути переконливим у власних судженнях, уміти використовувати лексичне й  граматичне багатство української мови.

Таке висловлення оцінюється відповідно до чинних норм за 12-бальною шкалою.