(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Кобернік С., Коваленко Р. Географія ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Літера. купити

Ціна: 199.00грн.
Стара ціна: 250.00грн.

Кобернік С., Коваленко Р. Географія ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Літера. купити

Немає на складі

ISBN: 9789669451798

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 480

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Літера

Кобернік С., Коваленко Р. Географія ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Літера. купити


Навчальний посібник містить матеріали для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії. До книжки входить :

• ДОВІДНИК ЗА ПРОГРАМОЮ ЗНО
• Типові тестові завдання до тем
• Тренувальні тести у форматі ЗНО
• Узагальнювальні таблиці,схеми для швидкого повторення
• Відповіді до ВСІХ тестових завдань

Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, тренувальні тести до кожної теми і типові тестові завдання у форматі ЗНО.

Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії ("Загальна географія", «Географія материків та океанів», «Фізична географія України», «Населення України та світу», «Україна і світове господарство» , «Регіони та країни»), потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.

Для зручності роботи з навчальним матеріалом пропонуються узагальнювальні таблиці, схеми, малюнки, перелік ключових питань і тематичних карт. Усе це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічного  матеріалу.

Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти , абітурієнтів, учителів географії.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
Тема: СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ . . ........... З
Зображення земної поверхні на малюнку, плані,
карті тощо ............................... З
Масштаб ................................ 4
Сторони горизонту. Способи орієнтування
на місцевості'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 5
Абсолютна і відносна висота точок. Зображення
рельєфу на плані та карті ... ..... ... .......... б
Особливості картографічного зображення . Типи
географічних карт . ......... .. ..... ... ..... 7
Градусна сітка Землі . Географічні координати ....... 9
Картографічні проекції ................ . . .. .. 9
Способи зображення географічних об'єктів
і явищ на картах . ......................... 11
Читання топографічних карт .... ...... .. ..... 13
Топографічні знаки ........................ 15
Визначення географічних координат

за топографічною картою . .. .... ... ..... .... 1б

Прямокутні координати .... ...... . ....... .. 1б
Визначення відстаней, площ, висот
за топографічною картою ................... 17
Тестові завдання ... . ..... ...... . ..... .... 18

Тема: ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ПАРАМЕТРІВ
І РУХІВ ЗЕМЛІ ЯК ПЛАНЕТИ . ... .... ..... ... ... 20
Форма та розміри Землі .................... 20

Рухи Землі в Сонячній системі .... .. ..... ..... 20
Тропіки і полярні кола ..................... 21
Зміна часу на Землі .... . . . .... .... ... ...... 22
Тестові завдання .. . .... ...... . .... ....... 23

Тема: ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ . .... . ......... .... 24

Внутрішня будова Землі .......... . ....... .. 24
Зовнішні сили Землі. Вивітрювання .. .. ... ...... 25
Робота текучих вод .... .... . ....... . . . ..... 26
Робота вітру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 27
Робота льодовиків .... ... .. .. . ............ 27
Внутрішні сили Землі . Рухи літосфери ....... ... . 28
Внутрішні сили Землі. Магматизм ... . ...... ... . 30
Походження материків і океанів ... .. ...... ... . 31
Форми земної поверхні ............. .. . ... .. 32

Рельєф дна Світового океану ................. 35

Мінерали і гірські породи . .... ..... ..... .... Зб

Тестові завдання . . ........ . ....... . ...... 37

Тема: АТМОСФЕРА І КЛІМАТ .................. 39
Будова атмосфери ........................ 39
Погода ... ..... ..... ................ .. . 40
Температура повітря ...................... 40
Атмосферний тиск ........................ 41
Атмосферний тиск і вітер ................... 42
Вологість повітря ........... ........ .. . . . . 43
Хмарність та атмосферні опади . . ............. 44
Клімат. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація
та підстильна поверхня ..................... 45
Кліматотвірні чинники. Атмосферна циркуляція .... 46
Повітряні маси. Атмосферні фронти .. ...... .... 47
Кліматичні пояси й області Землі ...... . ....... 48

Тестові завдання . . . . . . . . . . . .... .......... 49

Тема: ГІДРОСФЕРА .......... .... . ....... .. 51
Склад гідросфери. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 51
Світовий океан та його частини . ......... . .... 52
Властивості вод Світового океану ....... . ...... 53
Рухи води у Світовому океані .......... . ...... 54
Господарське значення морів та океанів ......... 56
Річки ................................. 57
Озера ... . . . ... ... . . ......... . . . ....... 58
Болота .............. .. .............. . . 59
Підземні води ........................... 60
Льодовики та багаторічна мерзлота ............ 60
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... б1
Тема : БІОСФЕРА .... . ................ .. ... 63
Біосфера, її склад і межі ..................... 63
Взаємозв'язок біосфери з іншими оболонками Землі 64
Тема: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ .... ........ . .... 65
Географічна оболонка - найбільший природний
комплекс Землі .......................... 65
Природні комплекси Землі .......... ... . .... 66
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 68

Розділ II. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Тема: ОКЕАНИ .. . ........................ 70
Тихий океан ..... .............. ... . . .... 70
Атлантичний океан ... ..... .. .. .. . .. ....... 71
Індійський океан ...... ............. ...... 72
Північний Льодовитий океан ..... ... ... ...... 73
Тестові завдання . . .... ... ........... . .... 75
Тема: МАТЕРИКИ ... ...................... 76
Євразія .....  ........ .................. 76
Тестові завжання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81

Північна Америка ... ......... . ...... . .... . 82
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86

Південна Америка . . . ..................... 87

Тестові завдання . ................. : ...... 91

Африка ......... . . .. .... . .............. 92

Тестові завдання . . ...... . ................ 95

Австралія . . . ... . . . . . .... ....... ..... . .. 97
Антарктида ...................... .. ..... 99
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Розділ ІІІ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема: УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ ............... 102
Формування території України як держави ...... 102
Географічне положення України .............. 105
Україна на карті годинних поясів ...... . ...... 108
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Тема: РЕЛЬЄФ. ТЕКТОНІЧНА, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА.
МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ .............. ....... 110
Форми земної поверхні та рельєф України ....... 110
Тектонічні структури України . .... ........... 112
Геологічна будова території України ..... ...... 114
Типи рельєфу за походженням ... .... ........ 115
Мінеральні ресурси України. Паливні корисні
копалини ............. . ..... .......... 117
Рудні та нерудні корисні копалини ............ 118
Тема: КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ..... ...... 120
Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація .... .... 120
Атмосферна циркуляція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Регіональні відмінності клімату в Україні . . ...... 122
Вплив погодно-кліматичних умов на господарську
діяльність . . ... . . ... .. ........ .. ... ... . 124
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Тема: ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ ........ 127
Основні характеристики річки ............... 127
Найбільші річкові системи України .. . . ..... ... 128
Лимани й озера ..................... . . .. 131
Болота, підземні води. Водні ресурси України,
шляхи їх раціонального використання .... . .... 133
Тема: ГРУНТИ ТА ГРУНТОВІ РЕСУРСИ. РОСЛИННІСТЬ.
ТВАРИННИЙ СВІТ ..................... . .. 135
Умови Грунтоутворення ............ ... .... 1З5
Основні типи Грунтів України. rрунтові ресурси ... 1Зб
Рослинний покрив України .. ............... 1З9
Тваринний світ України .... .. .. . ... . . . .... . 141
Тестові завдання ...... .... .............. 14З
Тема: ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ . . ..... . ...... .. . 145
Ландшафт як просторово-цілісна система .. .. ... 145
Районування природних ландшафтів України .. .. . 147
Зони мішаних і широколистих лісів ............ 148
Лісостепова зона ....... .. ... ...... .. . ... 151
Степова зона України ................... .. 153
Українські Карпати ............ ........... 156
Кримські гори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Чорне море ............ . ..... . ......... 161
Азовське море . ......................... 163
Тема : ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ . . ........ . . .. 166
Використання природно-ресурсного потенціалу
України та його наслідки . .... .. .. ...... ... . 166
Природокористування в умовах сталого розвитку . 168
Природно-заповідний фонд України .. ... ...... 169
Тестові завдання ...................... .. 174

 

Розділ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Тема: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ
СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ Й УКРАЇНИ ........... 176
Динаміка чисельності населення світу й України ... 176
Природний рух населення світу й України ....... 179
Міграції населення ............. . . . . ...... 181
Статево-віковий склад населення ............. 183
Тема: РОЗСЕЛЕННЯ ................... .... 185
Густота населення . ...................... 185
Населені пункти ... .. ......... . .......... 187
Урбанізація . . .......................... 190

Тема: ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ........... 193
Етнічний склад населення світу ........... , .. 19З
Національний склад населення України ......... 195
Тема. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ .. ........ 200
Географія світових і національних релігій ....... 200
Тема. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ . .. 203
Трудові ресурси й економічно активне населення .. 203
Проблеми зайнятості населення в Україні . . ..... 205
Тестові завдання .. .... .... ..... . .. . ..... 206

Розділ V. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Тема. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СВІТОВЕ
ГОСПОДАРСТВО ............... .......... 208
Національна економіка ........... ... ...... 208
Секторальна модель економіки ....... ....... 210
Форми суспільної організації виробництва .... .. 212
Форми просторової організації виробництва ..... 214
Чинники розміщення виробництва .... ...... . . 215
Світове господарство та його формування .. ..... 216
Типи економічних систем .. . ... , ..... · ...... 219
Типізація країн світу за рівнем економічного . ,
розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Тестові завдання . . . . . . .... . ....... ...... 226
Тема. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 228
Загальна характеристика сіл1>ського господарства . 228
Місце сільського господарства в економіці України. 233
Рослинництво України .. .. . ..... . . . ....... 235
Тваринництво та рибне господарство України . ... 238
Лісове господарство .... .. .. .......... . ... 240
Мінеральні ресурси . Видобування вугілля, нафти і
природного газу в світі .................... 241
Видобування кам'яного вугілля, нафти та природного
газу в Україні ............... . .. ..... ... . 244
Видобування металічних руд і нерудної сировини
в світі ............. .... ... .... . .. . .. .. 246
Видобування металічних руд і нерудної сировини в
Україні ................. .... . ......... 248
Тестові завдання . . ...... ................ 250
Тема. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 252
Виробництво та постачання електроенергії ...... 252
Електроенергетика України .... . . . .......... 256
Значення та структура металургійного виробництва.
Чорна металургія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Кольорова металургія ........... .. .... .... 261
Чорна металургія України .................. 262
Кольорова металургія України ............. .. 264
Значення та особливості технологій хімічного
виробництва .... .............. ......... 266
Хімічне виробництво в Україні та світі .......... 269
Виробництво деревини й паперу .. ........... 271
Тестові завдання ........................ 275
Роль і структура виробництва машин
та устаткування ......................... 276
Виробництво машин та устаткування в Україні .... 280
Машинобудування світу .. ......... .. . .. .. . 28З

Особливості виробничого процесу та чинники
розміщення підприємств із виробництва тканин,
одягу, взуття ..... .... . .. . . ............. 285
Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. 287
Народні промисли в Україні .. .. ............ . 290
Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні 292
Тестові завдання ............... .. .. ... .. 295
Тема. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 297
Значення та структура сфери послуг. Послуги
зв'язку та транспорту ..................... 297
Транспорт України ....................... 299
Транспорт світу ........ .. .. ... . ......... З02
Торгівля як вид послуг .................... З05
Зовнішня торгівля України ...... ... .. . .... . . З06
Туризм як складник національної економіки ..... З08
Туризм в Україні ............. ......... . . . З10
Освіта і наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З10
Фінансові послуги .. .. .. . ......... .. . ... . З11
Комп'ютерне програмування .... ........... . З12
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З1З

Розділ VI. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ
Тема : СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ... ..... З15
Політична карта ....... . .. ...... ......... З15
Регіони світу за класифікацією ООН .. ......... З17
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ .... . . З19
Сучасна політична карта Європи ............. З19
Інтеграційні процеси в Європі ...... ......... З20
Природні умови та природні ресурси Європи .... З2З
Населення Європи : демографічні процеси ....... З25
Структура населення та урбанізаційні процеси
в Європі ............. . ...... .......... З26
Особливості економіки країн Європи. Первинний
сектор економіки ... ..... ....... . ...... .. З28
Вторинний сектор економіки країн Європи ... .. . ЗЗ1
Третинний сектор економіки країн Європи ...... ЗЗ4
Німеччина ... ............... ....... .... ЗЗ8
Велика Британія ... . ...... .. ............. З41
Франція .............................. З46
Італія ....... ... ... . . . . ...... · ..... . . . . З50
Польща ... ....... .. .. ....... ......... З54
Білорусь ....... ........... .. .......... З56
Росія .. . ....... ........... . .... .... .. З59
Тестові завдання . ........... ......... ... З64
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ ...... ... З66
Сучасна політична карта Азії . ... ........ .. . . З66
Природні умови, природні ресурси
та населення Азії ........................ З68
Особливості економіки країн Азії. Первинний
сектор економіки ..... ................... З71
Вторинний сектор економіки країн Азії .... . : ... З74
Третинний сектор економіки . Нерівномірність
економічного розвитку субрегіонів Азії ....... .. З75
Японія . . ......... ......... . ........ .. З78
Китай ..... ........ . . ............. .... З8З
Індія ................................. З90
Тестові завдання ........................ З95
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ ..... З97
Сучасна політична карта Америки ............ З97
Природні умови і природні ресурси. Населення
Америки .............................. З99
Особливості економіки країн Америки. Первинний
та вторинний сектори економіки ... .......... 401
Третинний сектор економіки. Нерівномірність
економічного розвитку субрегіонів Америки ..... 405
Сполучені Штати Америки ......... .. ... .... 407
Канада ....... ... . .. .... ...... . ....... 41З
Бразилія ...... . . .... .. ................ 417
Тестові завдання ... ..... . . .. ... . ... ..... 422
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ ...... 424
Сучасна політична карта Африки ............. 424
Природні умови, природні ресурси та населення
Африки . ................ ..... ........ 426
Особливості економіки країн Африки .......... 428
Єгипет ............................... 4З2
Південно-Африканська Республіка (ПА Р) ........ 4З6
Тестові завдання ..........                      440
Тема: ОКЕАНІЯ ............. .......... ... 44З
Австралія .. . . . .......... ....... ....... 44З
Мікронезія. Меланезія . Полінезія ........... . . 448
Тема: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ... ....... 452
Тестові завдання . . . . . . . . . . ..... . .. ... ... 458
ТЕСТИ у ФОРМАТІ зно .................... 460
ВІДПОВІДІ                                 479