(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Грицюк І. Німецька мова ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Підручники і посібники. купити

Ціна: 240.00грн.
Стара ціна: 300.00грн.

Грицюк І. Німецька мова ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Підручники і посібники. купити

ISBN: 9789660737013

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 288

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Підручники та посібники

Грицюк І. Німецька мова ЗНО 2024. Комплексне видання : видавництво Підручники і посібники. купити

НІМЕЦЬКА МОВА ЗНО 2024 Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

  • довідковий теоретичний матеріал
  • тренувальні вправи
  • тренувальні тестові завдання
  • тест-взірець у форматі ЗНО
  • відповіді до всіх тренувальних вправ і  тестових завдань

Пропонований навчальний посібник призначений для якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови. Його укладено відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з німецької мови.

Завантажуйте мультимедійний додаток до посібника

Структура посібника ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.

Посібник складається з п'яти частин:

  • Teil 1. Prüfen Sie Ihre Grammatischen Kenntnisse (граматичний довідник з німецької мови з вправами та тестами);
  • Teil 2. Prüfen Sie Ihren Wortschatz (перевірка мовної та соціокультурної компетенцій);
  • Teil 3. Leseverstehen (перевірка розуміння прочитаного);
  • Teil 4. Schriftlicher Ausdruck (перевірка писемної компетенції);
  • Теіl 5. Ногvегstеhеn (перевірка розуміння мови на слух);

ПЕРЕДМОВА  3
TEfL 1. PRUFEN SIE ІНRЕ G.RАММА TISCНEN KENNTNISSE 4
Kapitel І. Das Substantiv. Das Pronomen ' . 4
І. Die P!uralbildung  4
2. Die Deklination der Substantive    J 2
З. Das Pronomen  " . .  . . 19
Kapitel П. Das Adjektiv . 33
І. Die Deklination der Adjek:tive""  33
2. Die Steigerungsstufen der Adjektive  47
Kapitel ПІ. Die Prapositionen. Die Rektion . 52
І. Die Priipositionen mit dem Dativ uлd Akkusativ . . 52
2. Die Priipositionen mit dem Dativ    ~  . " . " . . 52
З. Die Priipositionen mit dem Akk:usativ .  "  .  "  "  53
4. Die Priipositionen mit dem Genitiv . " . "  . 53
5. Die Rek:tion der YerЬen   . , . " . " . 54
Kapitel IV. Die Modi der Verben. Der lndikativ. Der Imperativ .. 69
J. Das Priisens .   69
2. Qrei Gnшdfonnen der VerЬen  " . "  "  "  " . " 72
З. Das lmpcrfekt (Das Priiteritum)  . . 75
4. Das Perfekt  " . . "  76
5. Das Plusquamperfekt . " . " . 77
6. Das Ft1tur І  78
Kapitel V. Das Passiv  97
І. Das Yorgangspassiv . .  . "  97
2. Das Zustandspassiv  . " . 98
З. Konstruk:tionen baben+zu+Iпfinitiv und sein+zu+Infinitiv . . " . 99
4. DasPassivderModaJverЬen  "  : . "  "."   99
Kapitel VI. Der Infinitiv. Die Infmitivgruppen. Die Partizipien .. "  109
l. Dcr Infinitiv mit Pшtikel zu und ohne zu . " . .  109
2. Die lnfinitivgiuppen . . 11 О
3. Der Gcbraucb der Partizipien  . "."."  "  " . І 11
Kapitel VП. Der Satz  І 18
І. Die SatzreiЬe       . 118
2. Das Satzgeilige  " . " .  .   119
І . Die Subjektsiitze  " .  120
2. Die Priidikativsiitze .  120
З. Die Objektsiitze  120
4. Die Relativsiitze . :  121
5. Die Temporalsiitze . 122
6. Die Кausalsiitze  " . " . "  124
7. Die Finalsiitze  "  " . . " . 125
8. Die Moda!siitze . " . . . " . 125
9. Die Konditionalsiitze . " . "  126
10. Die Komparativsatze  . . 126
11. Die Konsekutivsiitze . " . ,."  ". " . " . " . 127
12. Die Konzessivsiitze  J 27
TEIL 2. PRUFEN SIE IНREN WORTSCHATZ . 147
Kapite\ VШ. Die Ubersetzung  147
Kapitel ІХ. Wortaus\vahl . 164
Kapitel Х. Soziokulturelle Kenntnisse . 178
TEIL 3. LESEVERSTEПEN  184
TEIL 4. SCНRIFТLICНER AUSDRUCK . 207
TEIL 5. HORVERSTEEIEN  215
ТЕСТ-ВЗІРЕЦЬ. зовmшнє НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ з НІМЕЦЬКОЇ мови···· 225
Додаток 1  235
д?.даток 2 ····· 246
LOSUNGEN ZU DEN ЇТВUNGEN  248
TESTSLOSUNGEN . 261
LOSUNGEN ZUM LESEVERSTEHEN . 263
LOSUNGEN zu DEN HORTEXTEN  ". 264
DIE TRANSКRIPTEN DER HORTEXTE . 264
LITERA TURVERZEICНNIS .272