(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Біологія. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити

Ціна: 280.00грн.
Стара ціна: 350.00грн.

Біологія. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити

Немає на складі

ISBN: 9789660727564

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 768

Обкладинка: тверда

Видавництво: Підручники та посібники

Біологія. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити

Довідникмістить теоретичний матеріал з основних питань сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загальна біологія, цитологія, гі-стологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, гео-графія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, селек-ція, мікробіологія.
Для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів, учителів та всіх, хто цікавиться біологією.
Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природ-ничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв’язанні таких актуальних проблем сучасності як взаємодія людини й біосфери, раціональне ви-користання природних ресурсів, доводить, що прискорення науково-технічного прогресу має обов’язково поєднуватися з бережливим ставленням до них, ураховуючи закономірності існування живої природи. Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення у проб-леми існування живого. Вони стосуються усіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних й естетичних.
У пропонованому довіднику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її га-лузей як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систе-матика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, селекція, мікробіологія.
Деякі матеріали в довіднику подано конспективно, але більшість — дещо ширше для створення повнішого уявлення про той чи інший розділ біології. Додаткові пізнавальні матеріали та цікаві факти до відповідних тем містяться у рубриках «і+». Поряд із загальновживаними поняттями й термінами використано й наукову термінологію. Це полегшить поглиблене засвоєння матеріалу у вищих нав-чальних закладах
У вступній частині розглянуто зв’язки біології з іншими науками, наукові поняття та методи біологічних досліджень, основні ознаки живого та рівні організації живої матерії. Далі виклад ма-теріалу продовжують розділи «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень органі-зації життя», «Поділ клітини», «Обмін речовин та енергії», «Неклітинні форми життя», «Організ-мовий рівень організації життя», «Біологія людини», «Основні властивості організмів», «Надорга-нізмові рівні життя».
Текст довідника ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, світлини, схеми й таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам’ятовуванню. Довідник допоможе швидко повторити вивчений раніше матеріал, підготуватися до державних підсумкових атестацій, предметних олімпіад, турнірів, зовнішнього незалежного оцінювання. Він стане у пригоді абітурієнтам, учителям біології, студентам-першокурсникам та всім, хто цікавиться біологією.
Автор свідомий того, що довідник не позбавлений недоліків, а тому будь-яку доброзичливу критику буде сприйнято з вдячністю.