(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Барна І. Біологія 2024. Комплексне видання для підготовки ЗНО : видавництво Підручники і посібники. купити

Ціна: 240.00грн.
Стара ціна: 300.00грн.

Барна І. Біологія 2024. Комплексне видання для підготовки ЗНО : видавництво Підручники і посібники. купити

ISBN: 978966072501

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 576

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Підручники та посібники

Барна І. Біологія 2024. Комплексне видання для підготовки ЗНО : видавництво Підручники і посібники. купити

Посібник містить :

  • Довідковий теоретичний матеріал
  • Приклади розв’язання задач з біології
  • Тестові завдання
  • Варіати тестів у форматі ЗНО
  • Відповіді до тестів
  • Завдання і відповіді до ЗНО

Довідковий матеріал і тестові завдання складені відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2024 року.

Довідкова частина посібника складена відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2024 року і містить розділи: «Вступ», «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Надорганізмові рівні організації життя», «Історичний розвиток органічного світу», які, у свою чергу, розділені на теми. Наприкінці кожної теми вміщено тестові завдання та запитання для самостійної перевірки рівня засвоєння матеріалу. Відповіді до тестових завдань містяться наприкінці посібника.
Запропоновані тестові завдання складені за чинною програмою з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Їх зміст охоплює всі розділи біології.
Після довідкової частини в посібнику вміщено приклади розв’язання задач з біології: на молекулярні осно-ви спадковості; на обмін речовин та енергії в клітині та організмі; на фотосинтез і хемосинтез; з екології; на моногібридне схрещування; на зворотне та аналізуюче схрещування; на неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування; на дигібридне схрещування; на групи крові в людини; на спадкування ознак, зчеплених зі статтю.
Крім цього, посібник містить три варіанти сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології, виконання яких дасть змогу учням самостійно перевірити свій рівень підготовки, допоможе відновити, систематизувати та конкретизувати знання, успішно підготуватись до вступних випробувань.
Опанування матеріалу посібника допоможе майбутньому абітурієнту характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, біологічні явища і процеси; оперувати поняттями за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами із життя та діяльності людини, охорони здоров’я, досягнень біологічної науки; порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, екосистемному, біосферному) та виявляти зв’язки між ними; установлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки та закономірності у живій природі, класифікувати об’єкти; розв’язувати задачі зі шкільного курсу біології; застосовувати набуті знання під час аналізу різноманітної біологічної інформації.

Передмова . . . . 3
Довідковий матеріал і тренувальні тести . . . 4
Розділ 1. Вступ. Хімічний склад, структура та функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації . 
Вступ.
Хімічний склад клітин
Структура та функціонування еукаріотичних клітин . . . . 30
Обмін речовин і перетворення енергії. . . . . 55
Збереження та реалізація спадкової інформації . 68
Розділ 2. Закономірності спадковості та мінливості . . 91
Генетика - наука про закономірності спадковості та мінливості організмів . . 91
Закономірності спадковості організмів
Закономірності мінливості організмів
Селекція організмів. Біотехнологія . . . . . 115
Розділ 3. Біорізноманіття . . . . . 128
Систематика - наука про різноманітність організмів . . 128
Віруси. Віроїди. Пріони . . . 132
Прокаріотичні організми . . . 142
Водорості . . . 148
Рослини. Вегетативні органи та життєві функції рослин . : . . . . 152
Генеративні органи покритонасінних рослин . . . . . . . . . . 178
Різноманітність рослин . Розмноження рослин . . . . . 189
Гриби . . . . . 218
Лишайники . . 222
Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми . 226
Губки 234
Справжні багатоклітинні тварини. Загальні ознаки будови та процесів життєдіяльності . . . 237
Поведінка тварин . . . . . . . . 249
Різноманітність, поширення, значення тварин . . : . 253
Розділ 4. Організм людини як біологічна система . . . . . . 347
Будова тіла людини . . 347
Нервова регуляція . Нервова система людини . . . . . . 350
Гуморальна регуляція . Ендокринна система людини . 357
Внутрішнє середовище організму людини. Кров. Лімфа . 361
Кровоносна та лімфатична системи людини . . . . . . 364
Імунітет. Імунна система людини . 368
Дихання. Дихальна система людини . . . . . . . . 369
Травлення. Травна система людини . . . . . . . . . 373
Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини . 378
Виділення . сечовидільна система людини . 387
Шкіра. Терморегуляція . . . . 389
Опорно-рухова система людини . 392
Сенсорні системи людини . . . 397
Вища нервова діяльність людини . . . . . . .406
Репродукція та розвиток людини . . . .421
Розділ 5. Основи екології та еволюційного вчення . .426
Екологічні чинники. Популяція . . . . . . . . . .426
Екосистеми . . . .440
Біосфера як глобальна екосистема . . . .449
Адаптація як загальна властивість біологічних систем . . .461
Основи еволюційного вчення ., . .474
Приклади розв'язування задач з біології 494
Відповіді 523
Алфавітний nокажчик 524
Сертифікаційні роботи з біології 528