(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Альошина М. Фізика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : видавництво Літера. купити

Ціна: 199.00грн.
Стара ціна: 250.00грн.

Альошина М. Фізика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : видавництво Літера. купити

ISBN: 9789669451743

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 400

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Літера

Альошина М. Фізика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : видавництво Літера. купити

ФІЗИКА КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ 

 • ДОВІДНИК ЗА ПРОГРАМОЮ ЗНО
 • Приклади розв'язування тестових завдань 
 • Тестові завдання для самостійного розв'язання 
 • Навчальні алгоритми з прикладами розв’язування типових задач
 • 5 тестів у форматі ЗНО

Видання допоможе учням оновити й узагальнити знання, ефективно підготуватися до ЗНО 2024 з фізики, закріпити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Посібник складається з трьох частин.
Перша частина являє собою довідник, супроводжений прикладами розв’язування завдань та завданнями для самостійного розв’язання. Теоретичний матеріал складається з розділів, що відповідають тематичним блокам програми ЗНО з фізики. Чітка структуризація матеріалу, ілюстрованого схемами, рисунками й таблицями, дозволяє поглибити й оновити знання. Розділи довідника доповнено прикладами розв’язування тестових завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді супроводжені аналізом типових помилок, яких припускаються учні під час написання тестів, та розбором неправильних тверджень. Завдання на встановлення відповідності мають обґрунтування вибору варіанта відповіді. Завдання з короткою відповіддю мають докладні розв’язання. У цій частині посібника також наведено тестові завдання для самостійного розв’язання та відповіді до них.
У другій частині наведено прийоми розв’язування типових задач з рекомендаціями та коментарями. Усі задачі систематизовано за темами і підтемами шкільного курсу фізики. Як типові серед інших задач використовувались задачі, аналогічні тим, які найчастіше зустрічаються у тестах ЗНО (вони мають позначку *).
Форма подання матеріалу спрямована на розвиток в учнів уміння аналізувати зміст задачі, на усвідомлення фізичної суті процесів, які розглядаються. Матеріал структуровано таким чином, щоб передусім були зрозумілими принцип і логіка розв’язання певного типу фізичної задачі. Для кращого усвідомлення доцільності кожного кроку розв’язання задіяно систему посилань; запропоновано низку задач для самостійного розв’язання та відповіді до них.
У третій частині наведено 5 варіантів тесту у форматі ЗНО. Зміст тесту відповідає програмі ЗНО з фізики. Таким чином, кожний варіант тесту містить завдання трьох форм.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) складаються із запитання
та чотирьох варіантів відповідей, серед яких тільки один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибрано і позначено у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначено жодного варіанта відповіді.
Завдання на встановлення відповідності (№ 21-24) складаються із вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, — утворити логічні пари. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибрано і позначено у бланку відповідей правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4).
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25-34) потребують отримання числового результату відповідно до вимог. Розв’язання у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання тієї чи іншої теми.
До кожного варіанту тесту вміщено докладні розв’язання, супроводжені відповідним алгоритмом або коментарем, а також відповіді у вигляді правильно заповнених бланків відповідей.
Тести допоможуть учням навчитися правильно оцінювати свої можливості й час, відведений на виконання. В тексті завдань містяться всі необхідні довідкові дані, після кожного тесту наведено таблицю префіксів до позначень одиниць та бланк відповідей, який учні мають заповнити. Наприкінці посібника вміщено періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.